GEEN BREXIT INVOERRECHTEN - VERZENDING VANUIT ONS EU-MAGAZIJN!

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen;

Om uw herroepingsrecht, moet u stuurt een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben wij u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U heeft de goederen onmiddellijk bij ons en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract (Universal Marketing EU eU, Johannesgasse 2/36, 1010 Wenen, Oostenrijk) om te worden teruggegeven of overhandigd. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Als u met PayPal betaalt, heeft u de mogelijkheid om de retourkosten vergoed te krijgen via deze link https://www.paypal.com/at/webapps/mpp/refunded-returns/.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Redenen voor uitsluiting of vervallen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd;

- voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;

- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Herroepingsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

- Aan

Universal Marketing EU eU

Johannesgasse 2/36

1010 Wenen

Oostenrijk

T:+43699119630 63

E:office@universal-marketing.at

Ik/wij (*) herroep/herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

-Besteld op (*)/ontvangen op (*)

-Naam van de consument (en)

-Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

-Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.